EXPOSICIÓN SOBRE FILGUEIRA VALVERDE
Os tres grupos de cuarto de primaria foron ao Museo de Pontevedra a visitar a exposición sobre Xosé Filgueira Valverde.  

Nela faláronlles dos lugares onde viviu, da súa vinculación co Seminario de Estudos Galegos, do seu papel como defensor do uso do galego, do seu traballo como profesor no Instituto de Pontevedra e coma creador do propio Museo,dos cargos políticos que desempeñou como alcalde da súa cidade, conselleiro de Cultura e presidente do Consello da Cultura Galega e das súas facetas coma escritor e coma  estudoso da literatura.