POEMAS PARA TODOS


Tal como estaba previsto tódolos nenos e nenas deixaron un poema na caixa cando saían ao patio. Á volta recolleron encantados/as o seu agasallo e ían polos corredores lendo con moita atención os poemas que lles tocaran.