A MIÑA PRIMEIRA PALABRA

Para tódalas nais...,
 as que ensinan as primeiras palabras ...