LER CIENCIA NA BIBLIOTECA ESCOLARA Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria edita todo os anos para conmemorar o Día da Biblioteca (24 de outubro) un cartel que acaba de chegar ao noso centro. A ilustración é de Patricia Castelao e o lema elexido este ano é...

  LER CIENCIA NA BIBLIOTECA ESCOLAR.

Quérese resaltar con él a importancia da lectura nas Bibliotecas Escolares de textos de carácter científico, de textos divulgativos ou de textos literarios que tratan temas relacionados coa ciencia.