ADEUS A NELSON MANDELA


"Teño loitado contra a dominación branca e teño loitado contra a dominación negra. Soñei cun ideal de sociedade democrática na cal todas as persoas vivan xuntas en harmonía e con igualdade de oportunidades. É un ideal que me fai querer vivir para conquerilo, pero, se é necesario, é un ideal polo que estou disposto a morrer." (Nelson Mandela)

"Se falas a un home nunha linguaxe que comprende, iso chega á súa cabeza. Se lle falas na súa linguaxe, iso chega ao seu corazón." (Nelson Mandela)