BIBLIOTECA ESCOLAR ... MATEMÁTICO!!!


BIBLIOTECA ESCOLAR ... MATEMÁTICO!!! é o lema elixido este ano para o cartel da campaña de comezos de curso nas bibliotecas escolares galegas.
Con él preténdese incidir na función da biblioteca como apoio ás necesidades das distintas áreas de aprendizaxe. Nesta ocasión quere lembrar a necesidade de espertar o interese polas matemáticas, achegándose a elas de forma natural e incitando a descubrir a súa presenza na natureza e nos obxectos que nos rodean.
O ilustrador David Pintor  foi o encargado de poñer imaxe ao lema desta campaña.