A CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA E O ESTATUTO DE GALICIA
Este ano conmemórase  o bicentenario da Constitución de 1812, máis coñecida como "A Pepa".

Xunto cos centros cos que estamos asociados nun proxecto ARCE estamos traballando sobre dereitos e deberes en varias vertentes: os de Infantil, dereitos e deberes a nivel de aula, os de Primeiro Ciclo,  a nivel de colexio, os de Segundo Ciclo, a nivel de localidade, e os de Terceiro Ciclo, a nivel autonómico e estatal.

Aquí tedes varias actividades LIM sobre a Constitución Española, sobre o Estatuto de Galicia e sobre a organización territorial española e as institucións. Son de diferentes niveis de difilcutade. Tedes que pulsar sobre cada imaxe.