DEREITOS HUMANOS
O próximo 10 de decembro será o aniversario da firma da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 


Para saber máis, un pouco de historia...